Rodičovské združenie pri Základnej škole, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča


Adresa: Námestie Štefana Kluberta 10, 05401 Levoča

IČO: 173196170342

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0711110000006621575007 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)