Rodičovské združenie pri Základnej škole v Lábe


Adresa: Láb 489, 90067 Láb

IČO: 173196170239

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6111110000001190891004 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)