Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie pri základnej škole


Adresa: Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany

IČO: 173196170765

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7709000000000076513478 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)