SRRZ-RZ pri Spojenej škole


Adresa: Oslobodenia 165/20, 01305 Belá

IČO: 173196170191

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2209000000000076521064 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)