Rodičovské združenie pri Základnej škole Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad


Adresa: ZŠ s MŠ, Tajovského 2764/17, 05801 Poprad

IČO: 42420741

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3402000000003739005858 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)