Rodičovské združenie pri základnej škole Školská 757/10, 946 14 Zemianska Olča


Adresa: Školská 757/10, 94614 Zemianska Olča

IČO: 173196170133

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3202000000001697697251 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)