Rodičovské združenie pri Základnej škole Spišská Stará Ves


Adresa: Štúrova č. 231, 06101 Spišská Stará Ves

IČO: 173196170241

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0909000000000492069783 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)