Rodičovské združenie pri Základnej škole s vyuč. jaz. slov.


Adresa: Tešedíkovo (nebola pridelená ulica ani súp. číslo), 92582 Tešedíkovo

IČO: 173196170382

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2152000000000008077547 / kód banky: 5200 (OTP banka, a.s.)