SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou Vavrinca Benedikta


Adresa: Družby 339/2, 97212 Nedožery-Brezany

IČO: 173196171071

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2156000000009016053001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)