Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Pavla Demitru


Adresa: Centrum II. 87/34, 01841 Dubnica nad Váhom

IČO: 173196170051

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7056000000004503215001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)