Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou Dolný Smokovec


Adresa: Dolný Smokovec, 059 81 Vysoké Tatry

IČO: 173196171224

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7656000000008507934001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)