Rodičovské združenie pri Základnej škole s Materskou školu


Adresa: Čavoj 35, 97229 Čavoj

E-mail: andrea.vazna@gmail.com

IČO: 173196170402

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6156000000009022473002 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)