SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou


Adresa: Nová č. 201, 951 43 Čakajovce

IČO: 173196170802

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5175000000004027619354 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)