SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou


Adresa: Zubák 192, 02064 Zubák

IČO: 173196170951

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6909000000000363565916 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)