Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou


Adresa: Rabčice 194, 02945 Rabčice

IČO: 173196170966

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3556000000004075132030 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)