Rodičovské združenie pri Základnej škole Rozmarínová 1, Komárno


Adresa: Rozmarínová 1, 94501 Komárno

IČO: 173196171136

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4309000000000026395936 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)