Rodičovské združenie pri Základnej škole Rosina


Adresa: Prostredná 624, 01322 Rosina

IČO: 173196170476

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0711110000006618387005 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)