SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou


Adresa: Priehradná 2003/11, 03608 Martin

IČO: 173196170151

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0709000000000351576474 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)