SRRZ-RZ pri Základnej škole pre 1. - 4. ročník s materskou školou


Adresa: Pernek 285, 90053 Pernek

IČO: 173196170967

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7609000000000189348843 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)