Rodičovské združenie pri Základnej škole J. Švermu


Adresa: Štefánikova 31, 06601 Humenné

IČO: 173196170457

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0509000000000086914726 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)