SRRZ-RZ pri Základnej škole internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou


Adresa: Brezolupy 30, 957 01 Brezolupy

IČO: 173196171185

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1609000000000261681756 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)