SRRZ - Rodičovské združenie pri Základnej škole


Adresa: Ul. Hodžova, 91101 Trenčín

IČO: 173196171231

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5056000000000694964030 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)