SRRZ - RZ pri Základnej škole


Adresa: Skuteckého 438/55, 90061 Gajary

IČO: 173196170759

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0602000000000051333112 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)