SRRZ - RZ pri Základnej škole s MŠ


Adresa: Rabčická 410, 02944 Rabča

IČO: 173196170477

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7309000000000054187448 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)