SRRZ - RZ pri Základnej škole


Adresa: Hroncova 22/23, 04001 Košice-Sever

IČO: 173196171271

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0809000000000443292575 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)