Rodičovské zruženie pri Základnej škole


Adresa: Slatinské Lazy 112, 96225 Slatinské Lazy

IČO: 173196170455

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7852000000000008155576 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)