SRRZ-RZ pri Základnej škole


Adresa: Školská 125, 02001 Dolné Kočkovce

IČO: 173196171141

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4156000000007213532002 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)