Rodičovské združenie pri Základnej škole


Adresa: Školská 289, 95195 Obyce

IČO: 173196170666

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1302000000001930799554 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)