SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Čínska 2532/24, 04013 Košice

IČO: 173196170035

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0902000000001671724557 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)