SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Šajdíkove Humence 206, 90607 Šajdíkove Humence

IČO: 173196170331

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4656000000009214500001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)