Rodičovské združenie pri Materskej škole, Francisciho 8, Levoča


Adresa: Francisciho 8, 05401 Levoča

IČO: 173196171122

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6111110000001015434009 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)