SRRZ - RZ pri Materskej škole s elokovanými triedami


Adresa: Bernolákova 2426/18, 90101 Malacky

IČO: 173196170651

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4509000000005062618343 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)