SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Orechová 902/19, 90055 Lozorno

IČO: 173196170293

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0656000000003257657001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)