Rodičovské združenie pri Materskej škole Lakšárska Nová Ves


Adresa: Lakšárska Nová Ves 285, 90876 Lakšárska Nová Ves

IČO: 173196170591

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0709000000000253871963 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)