SRRZ - RZ pri MŠ Láb


Adresa: Ulica Ignáca Juračku 223/10, 90067 Láb

IČO: 173196170228

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4456000000003257673001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)