SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Chmelinec 1411/6, 02001 Púchov

IČO: 173196170037

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8856000000007249216001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)