Rodičovské združenie pri Materskej škole Hronská 7, Košice


Adresa: Hronská 7 (popisné číslo nebolo pridelené), 04011 Košice-Západ

IČO: 173196170841

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5756000000004966068001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)