Rodičovské združenie pri Materskej škole Družicová 5, Košice


Adresa: Družicová 5 (popisné číslo nebolo pridelené), 04012 Košice-Nad Jazerom

IČO: 173196170496

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7456000000000506056001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)