SRRZ – RZ pri Materskej škole


Adresa: Kolónia 544/4, 90501 Senica

IČO: 173196171166

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1075000000004020727854 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)