Rodičovské združenie pri Materskej škole Murgašova


Adresa: Murgašova 1991/8, 92601 Sereď

IČO: 50048244

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3511110000001384651009 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)