Rodičovské združene pri Materskej škole - Óvoda na Ul. mieru 16 v Komárne


Adresa: Mieru 1385/16, 94501 Komárno

E-mail: viktoria@fotozoom.sk

IČO: 173196170452

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7809000000000026396373 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)