SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Kostolná Ves 62, 97226 Kostolná Ves

IČO: 173196170687

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5609000000000372326220 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)