Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Š. Moyzesa 30, 03401 Ružomberok

IČO: 173196171212

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0756000000008338745030 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)