Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Oštepová 1, 04001 Košice

IČO: 173196170488

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5956000000000502573001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)