SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: P. Jilemnického 748/36, 92207 Veľké Kostoľany

IČO: 173196171161

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9009000000000285602952 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)