SRRZ - RZ pri XII. Materskej škole


Adresa: L. Novomeského 1209/2, 90501 Senica

IČO: 173196171102

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4609000000000037229327 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)