SRRZ-RZ pri Materksej škole


Adresa: Ľ. Štúra 5/5, 01861 Beluša

IČO: 173196170016

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0209000000005162802754 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)