SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Obrancov mieru 188/20, 04001 Košice-Sever

IČO: 173196171199

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1811110000001455300004 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)