SRRZ - RZ pri Materskej škole

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu SRRZ - RZ pri Materskej škole, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali SRRZ - RZ pri Materskej škole min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Darovať môžete na dobrú vec aj cez systém Ďakujeme.sk - viac než 2% z dane (ako organizácia zas môžete cez Ďakujeme.sk prijímať dary):

Adresa: Muškátová 518/7, 04011 Košice-Západ

IČO: 173196171361

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0209000000000444125525 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!