Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Palárikova 22, 040 0 Košice

IČO: 173196170243

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3502000000001620373259 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)